Revitalizacija suterenskih prostorija-depoa Galerije Matice srpske

Naziv: Revitalizacija i sanacija od vlage podrumskih prostorija-depoa Galerije Matice srpske
Lokacija: Novi Sad, Srbija
Tip projekta: Glavni arhitektonsko građevinski projekat
Status: Izveden, decembar 2015
Tim: Nikola Martinovic/Ivana Korac/Milan Stevanovic/Jelena Plackov/Robert Hitenberger