Stambeni blok u Lazarevcu

Naziv: Konkursa za idejno urbanističko arhitektonsko rešenje
kolektivnog stanovanja u naselju „Rasadnik“ u Lazarevcu
Lokacija: Lazarevac
Tip projeta: Konkurs
Status: Idejni projekat
Tim: Nikola Martinovic>Dejana Radisic>Branka Korica
—-
Osnovni koncept pri projektovanju kolektivnog stanovanja u naselju “Rasadnik” Lazarevac je formiranje stambenog objekta pomoću Modula odnosno stambenih jedinica definsanih prema konkursnom zadatku.
Različitim pozicioniranjem Modula oko centralne komunikacije/ hodnika omogućava se oblikovanje stambenog bloka. Kao rezultat nastaju objekti sa individulanim karakteristikama u okviru jedne celine.
Gabariti objekata i njihovi položaji na parcelama određeni su pešačkim komunikacijama i vizurama u bloku.
Oblikovanje objekta I materijalizacija fasade definisani su pokretnim panelima od recikliranog aluminijuma..
Projekat teži da pronađe ravnotežu između dobro iskorišćenog prostora i individualne potrebe svakog stanovnika uključujući otvoren prostor, zelene površine i zajedničke prostore.